Školski p(č)as

BrošuraProjekat Školski p(č)as je realizovalo Udruženje „BETA“ sa finansijskom pomoći Zaječarske inicijative i Nacionalne službe za demokratiju, u okviru programa malih donacija „Iskorak“.

Ovaj projekat je osmišljen sa ciljem smanjenja broja napada napuštenih životinja na decu školskog uzrasta kroz edukaciju. Veliki broj roditelja svoju decu dovozi u školu iz straha od napuštenih pasa. Ovaj uglavnom opravdan strah može da se reši kroz edukaciju o pravilnom postupanju prema životinjama uopšte, ali prvenstveno prema napuštenim životinjama. Pored samog učenja, indirektni benefit će biti i ušteda u gradskom budžetu za novac koji je isplaćivan za ujede, a koji je u 2011. Godini iznosio 9.320.000 dinara.

U toku tri meseca, od 2. marta do 2. juna 2012. Godine, Beta je sprovela snimanja i edukaciju u pet zaječarskih osnovnih škola. Svi snimljeni pogrešni odgovori su u direktnoj edukaciji ispravljeni, a kako bi se povećala indirektna ciljna grupa, svi najzanimljiviji odgovori su emitovani u filmu sa edukativnim prilozima.

Projekcija filma je održana 28. juna u prepunim prostorijama Omladinskog centra.

Pogledajte fotografije